About Nutty Scientists

Nutty Scientists đi tiên phong trong việc cung cấp cho trẻ em những chương trình tương tác về khoa học (Science), công nghệ (Technology), kỹ thuật (Engineering), mĩ thuật (Arts) và toán học (Mathematics), được gọi là STEAM. Từ năm 1996, chúng tôi đã khơi dậy niềm đam mê của trẻ với khoa học và nhận thức được vai trò của khoa học với cuộc sống thông qua hàng loạt hoạt động mô phỏng các chủ đề như sức khỏe, môi trường… bằng những cách vui nhộn và mang tính giải trí cao.

Nutty Scientists còn hợp tác với các tập đoàn toàn cầu để truyền tải thông điệp về ý thức cộng đồng đến trẻ em trên toàn thế giới.

Hơn 9 triệu trẻ em thế giới đã và đang nhận được những giá trị thiết thực từ Nutty Scientists.

Nutty Scientists:

  • Công ty hàng đầu thế giới cung cấp những chương trình phát triển khoa học với văn phòng tại 40 quốc gia.
  • Chương trình dành cho trẻ từ 3 – 16 tuổi.
  • Giúp trẻ dễ dàng hiểu và nhớ những kiến thức khoa học bằng các hoạt động vui chơi và những phương pháp sáng tạo.
  • Khuyến khích sự tương tác ở trẻ.
  • Giúp trẻ nhận thức cuộc sống xung quanh và giữ gìn sức khỏe.
  • Khuyến khích trẻ tự thực hành.
  • Sử dụng những quy trình khoa học giúp trẻ học và khám phá.
  • Nuôi dưỡng tình yêu khoa học ở trẻ song song với việc phát triển trí sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề và lòng tự trọng bản thân.

Văn phòng và đối tác nhượng quyền Nutty Scientists góp phần “làm phẳng” thế giới với sự hiện diện tại hơn 40 quốc gia trên toàn cầu.

Ciencia DivertidaCiencia DivertidaFun ScienceProfesor Chiflado