Nutty Scientists Awareness Campaigns

Sau nhiều năm Nutty Scientists® đã phát triển và thiết kế nhiều chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của các vấn đề sức khỏe và môi trường. Các chiến dịch này sẽ giúp trẻ em ý thức, coi trọng hơn môi trường và thế giới mà chúng đang sống. Các chiến dịch này phục vụ cho các lớp học hoặc các tập đoàn toàn cầu với các hoạt động cộng đồng!

Phụ huynh

 • Nắm được ý nghĩa dự án và cùng tham gia với các em
 • Đánh giá hiệu quả chiến dịch và những giá trị được mang lại

Trẻ em

 • Học vui.
 • Vui học.
 • Tham gia vào các hoạt động.

Bạn có thể mong đợi gì ở chúng tôi?

Hoạt động đối ngoại

 • Sự kiện ra mắt
 • Các chiến dịch họp báo
 • Vật phẩm : truyện tranh, quà tặng…

Chiến dịch trường học

 • Sáng tạo hình ảnh và nội dung
 • Chọn trường và hỗ trợ thông tin về trường.
 • Phát triển dự án.

Các sự kiện khác

 • Các sự kiện tập thể
 • Khai trương
 • Hội chợ và lễ hội

Chủ đề

 • Thói quen dinh dưỡng và vệ sinh
 • Chương trình phòng chống ma túy
 • Ý thức về môi trường
 • Và nhiều hơn thế nữa!

Yêu cầu

 • Gửi yêu cầu đặt chương trình trước cho chúng tôi
 • Trẻ từ 3 – 16 tuổi.
 • Chia sẻ mục tiêu để chúng tôi thiết kế chương trình phù hợp nhất với yêu cầu của các bạn.