Hội trại hè đang đến gần và chúng tôi có thể nói rằng các thành viên trong “đội Mỹ” của chúng tôi đã hoàn thành một công việc tuyệt vời một cách rất vui nhộn, mang tính giáo dục . Từ Phòng thí nghiệm Nutty Scientists ở Bắc Kentucky – Bugs cho đến Nutty Scientists của Hội trại mùa đông Houston, Nutty Scientists Greenville’s Scientists tại Me Camps, Nutty Scientists của Austin’s STEAM và Professor activities, Nutty Scientists Bubble Bắc Florida, … đó chính là những đại diện tuyệt vời của Nutty Scientists trên khắp thế giới. Cập nhật thông tin trên Facebook của chúng tôi để tìm hiểu nhiều hoạt động hơn nữa nhé.