Hơn 50 Hiệu trưởng của các trường Montessori đã tham gia các tiết mục khoa học Nutty Scientists và Thử thách như một chiến lược củng cố các nguyên tắc xây dựng đội ngũ cán bộ. Sự kiện xúc tiến cụ thể bao gồm các việc kết hợp các phương pháp học tương tác của Nutty Scientists thông qua việc thực hiện các hoạt động vui chơi và các thí nghiệm giữa Giám đốc!

Xin dành lời cảm ơn đặc biệt đến Ban Giám đốc Montessori về việc đón tiếp Nutty Scientists nhiệt tình.!