Các tiết mục của Nutty Scientists® kích thích trí tưởng tượng của trẻ em, khơi dậy tính tò mò và tạo ra một môi trường nơi trẻ được khuyến khích tham gia trải nghiệm, từ đó thúc đẩy việc hoàn thiện nhân cách.

Khám phá khoa học cùng Nutty Scientists

Với Nutty Scientists, cách bé tiếp thu cũng quan trọng như nội dung kiến thức.

Chúng tôi tự hào vì luôn tạo ra khác biệt từ những điều nhỏ nhất. Nutty Scientists khẳng định không có bất cứ nơi nào có thể làm hoàn toàn giống những điều chúng tôi đã và đang làm trong suốt 20 năm qua. Đó là tâm huyết, công sức và trí tuệ của những nhà khoa học từ khắp nơi trên thế giới.

Phương pháp Nutty Scientists

Nutty Scientists cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp tạo ra nhiều hoạt động vui nhộn và mang tính tương tác cao. Phương pháp sư phạm được quốc tế công nhận của chúng tôi giúp trẻ em trở nên năng động cùng nhiều trải nghiệm giáo dục thú vị và đáng nhớ.

Phương pháp này sử dụng nhiều kỹ thuật giảng dạy khác nhau:

  • TPR© (Total Physical Response) – Phương pháp phản xạ thể chất toàn diện.
  • SDAIE© (Specifically Designed Academic Instruction in English) – Phương pháp Hướng dẫn được thiết kế đặc biệt bằng tiếng Anh|.
  • PQS© (Plonsky Question System) – Hệ thống câu hỏi Plonsky.
Khổng Tử:

“Tôi nghe thì tôi quên, Tôi thấy thì tôi hiểu, Tôi làm thì tôi nhớ”